Proje adı: FEN ÖĞRETİMİNDE YAPAY ZEKÂ İLE BELİRLENEN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARINA GÖRE HAZIRLANMIŞ E-ÖĞRENME ORTAMLARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA, FEN TUTUMLARINA VE TEKNOLOJİ TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Biz Kimiz

Merhaba sevgili öğrenciler, sizler için özenle hazırlamaya çalıştığımız internet sayfamıza hoş geldiniz. Bu proje Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (FÜBAP) desteği ile Prof. Dr. Fikriye KIRBAĞ ZENGİN yürütücülüğünde oluşturulmuştur. Bu proje Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalında Prof. Dr. Fikriye KIRBAĞ ZENGİN danışmanlığında doktora yapan Burcu ALAN’ ın doktora tez çalışması kapsamında düzenlenmiştir. İnternet sayfası üzerinden sizlerden toplanan veriler “Fen Öğretiminde Yapay Zekâ ile Belirlenen Çoklu Zekâ Alanlarına Göre Hazırlanmış E-Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Fen Tutumlarına ve Teknoloji Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi” adlı tezde kullanılacaktır. Gerekli izinler Fırat Üniversitesi tarafından Elâzığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden sağlanmıştır.

Proje çalışması ile ilgili yapacağımız işlemleri internet sayfamızın ana sayfasında yer alan “Nasıl Yapılır” bölümünde bulabilirsiniz. Herhangi bir problemle karşılaşmanız durumunda internet sayfasında yer alan iletişim bölümünden kullanıcı adınızı belirterek bizlere ulaşabilirsiniz.

Projenin Amacı

Kalabalık sınıf ortamlarında öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre eğitim verilmesi oldukça güçtür. Öğretmenlerin öğrencilerin hangi zekâ türüne sahip olduklarını tespit etmesi daha sonra hangi zekâ türüne sahiplerse o yönde dersi işlemesi çok zorlu ve zaman alıcı bir süreçtir.

Bu çalışmanın amacı, yapay zekanın bir alt kümesi olan makine öğrenmesi yöntemlerinin kullanılarak ortaokul öğrencilerinin çoklu zekâ türlerinden hangi zekâ türünün baskın olduğunu en iyi tahmin eden bir model oluşturmaktır. Oluşturulan model ile sisteme yeni giriş ve kaydını yapan öğrenci kişisel bilgilerini girdikten sonra tercihine bağlı sadece 1 öğrenme alanına ait sekiz videoyu izleyecek ve videoların hangisi ile ilgili kazanımı daha iyi anladıysa 1’den başlayarak 8’e doğru bir sıralama yapacaktır. Yani 1 puan verdiği video öğrencinin en iyi anladığı, 8 puan verdiği ise en zor anladığı video olacaktır. Bu aşamada aynı rakam 2 kez kullanılmayacaktır. Sistem bu şekilde tasarlanmıştır. Yaptığı sıralama sonucunda model öğrencilerin baskın olan zekâ türünü anında belirleyecek ve baskın zekâ türüne uygun olarak hazırlanmış ünite bazlı e-öğrenme ortamına yönlendirecektir. Böylelikle öğrenci herkesten bağımsız, herhangi bir destek almadan baskın zekâ türüne uygun bir ortamda eğitim öğretimine devam edebilecektir.

527

Çoklu Zeka

573

Kişisel Bilgiler

527

Öğrenme Alanı

581

Kullanıcı

Proje Ekibi

Prof.Dr.Fikriye KIRBAĞ ZENGİN

Proje Yürütücüsü

Burcu ALAN

Doktora Öğrencisi